Your Jewelry Ceremony

טקס התכשיטים שלךמבחינה היסטורית, תכשיטים נענדו כפעולה טקסית. בין אם כדי לחגוג זכות מעבר, או לספק הגנה ללובש אותה, התכשיט שימש ליותר מאשר קישוט.
תכשיט הוא סמל- למעמד, לזהות ולכוונה של האדם.
הוא נושא זיכרונות, אנרגיה, משאלת לב, ויכול להיות בעל השפעה חזקה על מי שלובש אותו.
האלמנטים המייסדים של זוזי, בהשראת צורות טבעיות וסמלים עתיקים, מספקים עולם, אך משאירים מקום לביטוי ולפרשנות האישית שלך.
זוהי הזמנה עבורך ליצור טקס תכשיטים משלך עם התכשיטים של זוזי, כדי לזמן את משאלת לבך - אושר, שגשוג, חופש, תשוקה, אומץ ואיזון.
זה המקום שלך לקבוע את הכוונות שלך.
קחי את הזמן להרהר וענדי את התכשיט שלך עם תשומת לב.
תחשבי מה את רוצה שזה יהיה עבורך,
איזו אנרגיה את רוצה שתהיה לו,
איזו מטרה את רוצה שהוא ימלא.

חזרה לבלוג