Collection: קולקציית תרמיל

עיצוב תליון אורגני, בהשראת צמח תרמיל, המסמל את השפע כאשר הוא מחזיק בתוכו את זרעי הצמחים.

אנו נותנים לו משמעות אישית כאשר הוא מחזיק בתוכו את משאלות השפע שלנו.