Collection: קולקציית אשנטי

אוסף זה חוגג את העוצמה והעזות של האישה.

קו זה כולל צורות חנית בשילובים שונים, והוא בהשראת הנשים הלוחמות של האימפריה האשנטית העתיקה באפריקה - מנהיגות ומגינות עזות וחזקות בקהילה שלהן, שלחמו כנגד הכוחות האימפריאליסטים שרצו לכבוש אותם.